Nynorsk

Me arbeider for nynorsk. Det norske skriftsspråket bygd på alle dialektane i heile Noreg. Språket for heile landet, og ikkje berre ei maktkjerne på austlandet.

Les meir om nynorsk.

Dialektane

Nynorsken har sitt utspring i fellesnemnaren for alle dialektane og foreiner dei alle i eit felles skriftsspråk. Me jobbar for at folk skal kunna tala dialekten sin der dei vil.

Les meir om dialektane.

Sidemål

Sidemålsundervisninga er alt for dårleg, me vil ha ho massivt betra. Det er viktig at alle lærer å lesa og skriva nynorsk slik at dei iallfall kan ha eit flik av eit reelt val mellom skriftspråka våre.

Les meir om sidemål

Nye tillitsvalde i Norsk Målungdom

31. mars til 2. april hadde me landsmøte på Sandane. Der fekk me mellom anna nytt arbeidsprogram, program for nynorsk i lærarutdanningane og ikkje minst ein fantastisk gjeng med nye tillitsvalde. Les meir »

Sumarleir 2017

Hald av datoane 4.–9. juli og gjer deg klar for sumarens storhending! Les meir »

Klageportalen

Fekk du ikkje eksamenen din på nynorsk? Klikk deg inn i skjemaet, så hjelper me deg med å klage. Me finn oss ikkje i at dei språklege rettane våre vert trakka på! Les meir »

Allereie medlem? Betal medlemspengar

Set inn kroner 70 på kontonr 3450.65.48618 og merk betalinga med namnet ditt.

Send kodeord MEDLEMSPENGAR til 2090 (kr 70,-).

Usikker på om du har betalt? Kontakt skrivarstova.

NMU-kalenderen

Kva skjer i Målungdomen framover?

4.–9. juli: Sumarleir i Elverum

29. september–1. oktober: Haustkonferanse

Vil du ha handinga di i kalenderen? Send oss ein e-post på skriv (a) nynorsk.no!

Aktivistsider

Fikse triks

Bli medlem

Vil du vera med i NMU? Send kodeord NMU og namn, e-post og fødeår til 2090 (kr. 50,-, dekkjer kontingenten ut 2017). Eller bruk skjemaet under:

Verva av? Berre senda info? Noko anna?