Send inn ei klage

Med skjemaet under kan du melde frå til oss om du ikkje fekk eksamen på nynorsk, eller meiner språket på eksamenen var for dårleg.

Når vi har motteke klaga di gjer vi slik:

  1. Vi samlar inn alle klagene
  2. Når vi får inn ei klage, sender vi klagebrev til studiestaden. Kvar eksamen får eiga klage sjølv om det er klaga fleire gongar for kvart universitet eller høgskule.
  3. Alle klagene blir sendte i kopi til Språkrådet.
  4. Du får ogso ein kopi av klaga.

Send inn ei klage