Nye tillitsvalde i Norsk Målungdom

31. mars til 2. april hadde me landsmøte på Sandane. Der fekk me mellom anna nytt arbeidsprogram, program for nynorsk i lærarutdanningane og ikkje minst ein fantastisk gjeng med nye tillitsvalde. 

Sentralstyret:

Leiar: Fredrik Hope
Nestleiar: Elise Tørring
Skrivar: Eline Bjørke
Økonomiansvarleg: Frida Pernille Mikkelsen
Sentralstyremedlem: Svein Soldal Eggerud
Sentralstyremedlem: Åsmund Mikalsen Kvifte

1. vara: Kine Gjertrud Svori
2. vara: Kristofer Olai Ravn Stavseng
3. vara: Karl Peder Mork

Det nye sentralstyret tek sete ved sentralstyreovertakinga i juli.

Landsstyret: 

Sunniva Karlsen Øvstetun
Fredrik Vonheim Heimsæter
Gunnhild Skjold
Synneve Øien Frøyen
Ingunn Vespestad Steinsvåg
Ingeborg Storesund Nes
Ingrid Nedrebø
Eilev Øyjordet Rossehaug
Henrikke Madeleine Furu
Eirik Tangeraas Lygre
Sunniva Nathalie Halstensen
Philip Gaustad Vogsted

1. vara: Ánná Káisá Partapuoli
2. vara: Bjørg Karin Dysjaland
3. vara: Ragnhild Kvifte
4. vara: Marie Nystuen Berger
5. vara: Øystein Sandve
6. vara: Brage Haugbjørg Haugen

Det nye landsstyret tek sete med det same landsmøtet er heva.

Andre verv:

Representant i styret til Noregs Mållag
Fredrik Hope
1. vara: Elise Tørring
2. vara: Eline Bjørke

Representant i landsrådet til Noregs Mållag
Marta Nagel-Alne
1. vara: Hans Rasmus Glomsrud
2. vara: Karl Peder Mork

Representant til valnemnda i Noregs Mållag
Åsmund Mikalsen Kvifte
1. vara: Kirsti Lunde
2. vara: Øystein Sandve

Desse vart valde for to år i 2016. På val i 2018.

Valnemnda:

Kirsti Lunde
Martine Rørstad Sand
Michal Jan Warecki

1. vara: Synnøve Marie Sætre
2. vara: Kristofer Olai Ravn Stavseng