For elevar og lærarar

Her har me samla ressursar og informasjon som er relevant for elevar og lærarar i ungdomsskulen og i vidaregåande skule. Her finn de ulike tilbod frå oss, og informasjon som er relevant for skulen. På sikt skal me utvida desse sidene slik at det vert mogleg å finna valfritt før- og etterarbeid til målferder for dei skulane som ynskjer å nytta det.