Skuleoppgåver

Av og til vert me kontakta av elevar som skal skriva oppgåve eller særemne om språk, nynorsk, eller andre ting som er relevent for oss. Me hjelper gjerne med spørsmål, kan stilla opp til intervju eller hjelpa med å få tak i andre personar. Me freistar òg å gjera desse sidene enkle å finna relevant informasjon på, og me har samla ein del lenker til andre gode ressurssider.