Sidemål

Heilt sidan ordninga med obligatorisk sidemål vart innførd for snart hundre år sidan, har ho vore til irritasjon for nokon, og til glede for andre. Ideen bak innføringa av sidemålet var enkel, men òg på eit vis genial. For å hindra at landet skulle verta språkleg kløyvd, so vart sidemålsundervisninga innførd for at alle skulle kunna lesa og skriva både nynorsk og bokmål. Ei slik ordning er med på å auka språkkunnskapane til folk, samstundes som ho tryggjer det språklege mangfaldet.

» Les meir om sidemålet.


Informasjon om sidemålet
Kvifor har me sidemål? Kva er det? Litt ålmenn informasjon.
5 gode grunnar til å lære sidemål
5 raske argument for sidemålsundervisning.
Kva svarer me sidemålsmotstandarane?
Sidemålsmotstandarar argumenterer jamt over ganske likt. Her kan du lesa svar på dei mest vanlege innvendingane mot sidemålsundervisninga.