Motmæle

Motmæle er medlemsavisa til Norsk Målungdom. I avisa finn du målpolitiske og organisatoriske nyhende som er aktuelle for NMU, og artiklar og reportasjar knytte til språk og ideologi. Alle er velkomne til å skriva for Motmæle.

Avisa vert laga av bladstyret som vert sett ned av landsstyret kvar vår. Om du ikkje er medlem av Norsk Målungdom, men likevel vil ha Motmæle, kan du tinga bladet frå oss.

Bladstyret

Jorunn Simonsen Thingnes (bladstyrar)
E-post: jorunnthingnes@gmail.com

Hans Rasmus Glomsrud

Astrid Myren

Vegard Storsul Opdahl

Sunniva Thingnes Leira