Tilskipingar

Kvart år arrangerer Norsk Målungdom fleire samlingar for medlemer og interesserte. Utanom landsmøtet, som i kraft av å vera det høgste politiske organet vårt kjem i ein kategori for seg, samlar me oss vanlegvis både til vinterleir, sumarleir og haustkonferanse/-seminar.

Vinterleir

Her finn du meir informasjon om tid og stad, program og reise for vinterleiren. Les meir »

Landsmøte

Les meir om neste landsmøte. Les meir »

Sumarleir

Her finn du informasjon om den neste sumarleiren! Les meir »