Fråsegner

Landsmøta og landsstyret vedtar kvart år fleire fråsegner. Etter kvart som dei blir reinskrivne, legg vi dei ut her.

Fråsegner vedtekne av landsmøtet:

Her kan du lese fråsegner frå landsmøtet 2016
Her kan du lese fråsegner frå landsmøtet 2015
Her kan du lese fråsegner frå landsmøtet 2014

Fråsegner vedtatte av landsstyret:

Her kan du lesa fråsegner frå landsstyret 2014-2015