Politiske program

Her ligg dei politiske programma som er vedtekne på landsmøte i Norsk Målungdom.

Arbeidsprogrammet 2017–2018

I arbeidsprogrammet vedtek landsmøtet kva organisasjonen skal prioritere å arbeide med det neste året. Les meir »

Talemålet og nynorsken

I programmet Talemålet og nynorsken står NMUs politikk på talemålet, skrifta og tilhøvet mellom dei to. Les meir »

Internasjonalt program

Det internasjonale programmet slår fast kva organisasjonen meiner om språk og språkpolitikk på eit internasjonalt nivå. Les meir »

Program for språk i skulen

I dette programmet går me nærare inn på kva rolle språket bør ha i skuleverket, og kva rolle skuleverket bør ha for språket. Les meir »

Program for Noreg som fleirspråkleg samfunn

I ei fleirkulturell framtid – og samtid – speler språket ei viktig rolle, både for tilhøyrsle, identitet, kulturutveksling og integrering. Les meir »

Program for nynorsk i lærarutdanningane

I dette programmet går me nærare inn på kva rolle språket bør ha i lærarutdanningane for at lærarane skal bli rusta til å gje elevane den språkopplæringa dei fortener. Les meir »